Γενική άποψη της Ζούρτσας

 

 

 


Ανατολική πλευρά της Ζούρτσας. Στο βάθος φαίνεται η Φασκομηλιά

 

 


Το κέντρο της Ζούρτσας απο το Βοριά.

 

 


ΒοριοΑνατολική πλευρά της Ζούρτσας. Κάτω αριστερά φαίνεται το Μοναστήρι

 


ΝοτιοΔυτική πλευρά της Ζούρτσας. Επάνω δεξιά φαίνεται το Γυμνάσιο

 


ΝοτιοΑνατολική πλευρά της Ζούρτσας