ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΣ 8ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΟΥ 1954 ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΝ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.

 

Με πρωτοβουλία του Τίμου Φλέσσα, αλλά και πολλών άλλων έγινε στις 7 Νοεμβρίου 2004 στα Σπάτα συνάντηση/συνεστίαση των αποφοίτων της τάξης του Γυμνασίου Κυπαρισσίας του 1954.

Κατά την ανάγνωση του καταλόγου από τους 125 αποφοιτήσαντες ήσαν παρόντες οι 49 (με τους συζύγους τους κλπ. 80 σύνολο), έχουν πεθάνει οι 19 και απουσίαζαν δικαιολογημένα για διάφορους λόγους οι 57.

Συναντήθηκαν, για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, οι Ζουρτσάνοι μαθητές της τάξης του 1954  και η συγκίνηση ήταν παρά πολύ μεγάλη.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους αποθανόντες συμμαθητές και συμμαθήτριες που μεταξύ αυτών ήταν και η αείμνηστος Τούλα η Βουδούρη.