ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Aριθμός Φύλλου 97    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ   2008

 

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

«Πάσχα άμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών,

                        Πάσχα το πύλας ημίν του Παραδείσου ανοίξαν,

                        Πάσχα πάντας αγιάζον πιστούς»

                                                          (στοιχηρόν των Αίνων)

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 

Η άμωμη πασχαλιά ημέρα, που και πάλιν ανέτειλε με την κοσμοχαρμόσυνη εορτή της Ανάστασης του Κυρίου, πληροφορεί σε όλους τους πιστούς τα άφθαρτα δωρήματα, που εκπηγάζουν από τον ζωοπάροχον και εξαστράπτοντα τάφον του Φωτοδότη Χριστού.

Το σωτηριώδες μυστήριο της Θείας Οικονομίας ολοκληρώνεται με την εκ νεκρών τριήμερη εξανάσταση του Κυρίου Ιησού. Ο Θεός και Πατέρας, αφού εξαπέστηλε τον μονογενή Υιόν Αυτού στον κόσμο για να κηρύξει στους ανθρώπους μετάνοια και άφεση αμαρτιών, απαλλαγή από τα πάθη, καταλλαγή μετά του Θεού, και, με το δικό του παράδειγμα, την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, αναδεικνύει εαυτόν, με την ζωοφόρο Ανάστασή Του, Σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου.

«Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα, συγγνώμη γαρ εκ του Τάφου ανέτειλεν», διαλαλεί ο Χρυσορρήμων Ιωάννης. Άφεση και αγιασμό και σωτηρία παρέχει από τον πανάγιο Σταυρό ο Σωτήρας Χριστός, και τις πύλες του Παραδείσου άνοιξε για τον παραπεσόντα και εξορισθέντα Αδάμ και για όλο το ανθρώπινο γένος.

Για τούτο, «Χόρευε νυν και αγάλλου Σιών»! Σκίρτα και χαίρε σύμπασα η εκκλησία του Χριστού!

«Ευλογητός ο Θεός... ο κατά το πολύ έλεος Αυτού αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν δι’ αναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, τετηρημένην εν ουρανοίς εις ημάς» (Α΄ Πέτρου, α΄3-4)

Ολοψύχως ευχόμεθα όπως οι άγιες ημέρες της Μεγάλης εβδομάδας και του Ιερού και Αγίου Πάσχα, με τη συμμετοχή μας στα σωτήρια Πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου, πληρώσουν τις ψυχές όλων με θεία κατάνυξη, ειρήνη και αγαλλίαση, και γίνουν αφορμή βίωσης της αναστάσιμης ζωής από τώρα και ομολογίας ότι:

 

 ΑΘΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ

 

Βασίλης Αθ. Κλέντος

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»