ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Aριθμός Φύλλου 80   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ   2003

 

«Δεσποινίς, ετών είκοσι»! ...

 

 

Όχι!  Η δική μας εδώ η «Δεσποινίς» δεν τα κρύβει τα χρόνια της, όπως έκανε η γνωστή εκείνη· «Δεσποινίς, ετών 39»!, της παληάς θεατρικής επιτυχίας, για να τα καταφέρη έτσι η καημένη να αποκατασταθή!... Και όχι μόνον δεν τα κρύβει, αλλά θα είναι ίσως και η πρώτη φορά στην ιστορία, που μια «κυρία» απαιτεί να διορθώση την ηλικία της, όχι προς τα κάτω, για να κρύψη χρόνια, αλλά προς τα πάνω, για να δείχνη έτσι πόσω χρονώνε είναι ακριβώς!...

 

Έγινε κι' αυτό, όταν η τόσο επιτυχημένη « Ολυμπιακή  Εστία», στον πρώτό της τόμο, το 2001, και σε άρθρο του κυρίου Δημητρίου Πρίγγουρη, πρώην Διευθυντού της Δημοσίας Βιβλιοθήκης  Ανδριτσαίνης, που αναφερόταν στον  Ολυμπιακό Τύπο», (στις εφημερίδες και λοιπά έντυπα της  Επαρχίας  Ολυμπίας), κοντά στα άλλα καλά λόγια που έγραψε για την δική μας τη «Ζούρτσα», (την εν λόγω ... «κυρίαν»!)· πως έχει, λέει, «πλούσιο περιεχόμενο κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος...», έκανε κι' ένα μικρό λαθάκι, γράφοντας πως είναι· «πολυσέλιδη εφημερίδα, εκδιδομένη ανελλιπώς ανά τρίμηνον από του 1986».

 

Ε, λοιπόν!, αυτό το· «1986», πολύ την επείραξε και την έθιξε, γιατί της έκοβε δύο ολόκληρα χρόνια, (αφού γεννήθηκε το 1984!), και την έδειχνε έτσι μικρότερη!... πως να μη ζητάη λοιπόν κι' αυτή, με τη σειρά της, ... «αποκατάσταση»;!. Και πως να μην καμαρώνη, και με το δίκηο της άλλωστε, γιατί, εδώ που τα λέμε, δεν είναι και λίγο που τα κατάφερε και έκλεισε τα είκοσι και μάλιστα ... «ανελλιπώς εκδιδομένη ανά τρίμηνον»!, που πάει να ειπή, πως συνεπλήρωσε, με το σημερινό, τα ογδόντα της φύλλα!... Θα μπορούσε μάλιστα να καυχηθή, πως είναι η αρχαιότερη και μακροβιώτερη εφημερίδα της Ζούρτσας, έστω και λόγω ελλείψεως ... αντιπάλου!

 

Να τηνε, λοιπόν, μπροστά μας στα είκοσί της χρόνια, πάνω στην άνθησή της, φορτωμένη με ογδόντα φύλλα, που τα τελευταία τριάντα κοντεύουν να φθάσουν σε όγκο τον πρώτο της τόμο με τα πενήντα του φύλλα!

Τώρα, αν ανάλογα με τον όγκο τους είναι και το «βάρος» τους, το «ειδικό» βάρος τους, αυτό είναι κάτι, που θα το κρίνουν οι άλλοι, οι «πέλας και οι «αλλότριοι» και όχι βέβαια η ίδια και οι «δικοί» της οι άνθρωποι...

 

«Οι δικοί της οι άνθρωποι» ...  Ασφαλώς, όλοι όσοι την διαβάζουν, όλοι οι Ζουρτσάνοι —όπου κι' αν βρίσκωνται— κι' ακόμα και κάποιοι άλλοι, φίλοι τους και φίλοι της Ζούρτσας, όλοι αυτοί είναι και παραείναι «δικοί της άνθρωποι» και σ' αυτούς στηρίζεται και αυτοί την στηρίζουν.

Όμως, υπάρχουν και κάποιοι, που δεν είναι μονάχα «δικοί της», αλλά κάτι ακόμα πάρα πάνω· «κατά δικοί της!...  Όλοι εκείνοι που την αγάπησαν, τηνε πίστεψαν και δούλεψαν και δουλεύουν γι' αυτήν, που τηνε γνοιάζονται και τηνε φροντίζουν.  Άλλοι από το πρώτό της κιόλας φύλλο, που μαζί και με τους άλλους «πρωτοπόρους», αυτούς που πήραν την γενναία απόφαση για την έκδοσή της, μπορούν και πρέπει —μ' όλο τους το δίκηο— να καμαρώνουν γι' αυτό...  Άλλοι από το δεύτερο, άλλοι από το τρίτο..., αλλά και εκείνοι που «μόλις έφθασαν την ενδεκάτην»... Και πόσοι απ' αυτούς που «ανεχώρησαν» μισοδρομίς, που έφυγαν για πάντα...

 

Τους ευχαριστεί όλους για όλα, όσα έκαμαν και για όλα όσα κάνουν γι' αυτήν. Και θα ήθελε, αν ήταν μπορετό, να έκανε ένα μικρό προσκλητήριο και να ευχαριστήση και έναν-έναν χωριστά!... Και μια κι' αυτό δεν γίνεται, εύχεται σε όλους να είναι πάντα καλά!  Ας της δώσουν όμως κι' εκείνοι, οι «δικοί της οι άνθρωποι», και τη δική τους την ευχή· να συνεχίση το δρόμο της για πολλά, πάρα πολλά, χρόνια ακόμα ... Και επειδή δεν είναι δυνατόν, και δεν γίνεται, να μην σταματήση ποτέ, γιατί όλα κάποτε έχουν κάποιο τέλος, της ευχόμαστε να χαρή για πολύν ακόμα καιρό τα νειάτα της και σαν έρθη κάποτε εκείνη η ώρα, η ώρα της να φύγη, να φύγη σε βαθειά, πολύ βαθειά γεράματα ... Κι' ακόμα, επειδή «τα στερνά τιμάν τα πρώτα», νάχη καλά γεράματα και καλά στερνά και, πάντως, να αφήση και ένα καλό όνομα!... Και η στερνή ευχή από κείνους που τηνε βαφτίσανε· Ποτέ, όσο ζη, «να μην αλλάξη τ' όνομα, το «καλό της όνομα», που της χαρίσανε τότε, πριν από είκοσι χρόνια· Και ... «Ζούρτσα» πάντα να τηνε λένε!...

 

«Ζ»

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»