ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Aριθμός Φύλλου 101    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ   2009

 

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

 

Η ημέρα της Αναστάσεως λέγεται και Πάσχα. Αυτή η λέξη επαναλαμβάνεται σε πολλά τροπάρια της Εκκλησίας και προξενεί πνευματική χαρά στους χριστιανούς.

Σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, η λέξη Πάσχα προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Φάσκα, αφού εξελληνίστηκε και το Φ έγινε Π και το κ σε χ.

 

Η λέξη Πάσχα στην εβραϊκή γλώσσα σημαίνει διάβαση, και είναι γνωστή η εορτή του Πάσχα κατά την οποία οι εβραίοι εόρταζαν τη θαυματουργική διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Όπως ο Ιουδαϊκός λαός εόρταζε την διάβαση δια της Ερυθράς Θαλάσσης και την απόκτηση της ελευθερίας, έτσι και ο νέος Ισραήλ της Χάριτος (εμείς οι χριστιανοί) εορτάζει τη νέα διάβαση από το θάνατο στη ζωή. Αυτή την ερμηνεία δίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ομιλία του την ημέρα του Πάσχα. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει: «Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Εκ γαρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανόν Χριστός ο Θεός διεβίβασεν επινίκιον άδοντας».

 

Ο Ιωσήφ ο Βρυένιος μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, αναλύοντας τη θεολογική σημασία της εορτής μας λέγει: Πάσχα είναι η διάβαση από το σκότος στο φώς, εξέλευση από τον Άδη στη γη, ανάβαση από τη γη στους ουρανούς, μετάβαση από τον θάνατο στη ζωή, ανάρυση των αιχμαλώτων, η όντως ζωή των πιστών, τιμή της Θείας Τριάδος.

Εάν η εορτή της Αναστάσεως του Χριστού είναι το ετήσιο Πάσχα, κάθε Κυριακή ο πιστός εορτάζει το Πάσχα. Και μάλιστα η Θεία Λειτουργία και Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να μετέχη στο Πάσχα.

 

 Πάσχα δεν λέγεται μόνο η εορτή ως μετάβαση από τον θάνατο στη ζωή, αλλά και Αυτός ο Ίδιος ο Χριστός. Άλλωστε δεν νοείται η σωτηρία του ανθρώπου έξω από τον Θεάνθρωπο, αφού Αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αυτός είναι η ανάσταση των ανθρώπων. Γι’ αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον Κανόνα της εορτής του Πάσχα αποδίδει στο Χριστό τον χαρακτηρισμό «Πάσχα». Γράφει σχετικά: «Ώ Πάσχα το μέγα και ιερώτατον Χριστέ, ώ Σοφία και Λόγε του Θεού και Δύναμις».

Επομένως δια του Χριστού που είναι το ζωντανό Πάσχα, μπορούμε να βιώσουμε και εμείς το Πάσχα που είναι η μετάβαση από το θάνατο στη ζωή.

 

Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην Ιστορία. Πρόκειται για Θέωση και ανάσταση της ανθρώπινης φύσεως και ελπίδα Θεώσεως και αναστάσεως της δικής μας υπόστασης.

Δια της αναστάσεως του Χριστού αποκτά άλλο νόημα και η ζωή και ο θάνατος. Ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα δεν είναι θάνατος αλλά προσωρινός ύπνος. Γιατί όπως τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον κατηχητικό λόγο του που ακούμε κάθε Πάσχα, κανείς δεν πρέπει να φοβάται τον θάνατο γιατί «ηλευθέρωσε ημάς ο του Σωτήρος θάνατος».

 

Καλή Ανάσταση Χριστός Ανέστη

Ιερεύς Αναστάσιος Αποστολόπουλος

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»