Φωτογραφία απο την ιδρυτική συγκέντρωση του Συλλόγου στην Πεντέλη το 1953

 

Σε αυτή τη σελίδα δημοσιεύουμε την ιστορική φωτογραφία με τους Ζουρτσάνους που βρέθηκαν το 1953 στην Πεντέλη στην Ιδρυτική συγκέντρωση του Συλλόγου μας. Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του άλλοτε προέδρου του Συλλόγου αείμνηστου Γεωργίου Παπαλεξόπουλου και είναι ευγενής προσφορά της συζύγου του κυρίας Νίκης Γ. Παπαλεξοπούλου.
Βάζοντας το ποντίκι σε κάποιο πρόσωπο στην φωτογραφία θα εμφανίζεται το όνομά του, όσα από αυτά μπορέσαμε να αναγνωρίσουμε. Αν κάποιος αναγνωρίζει κάποιο πρόσωπο ας μας ενημερώσει να το συμπληρώσουμε.