Δημοσίευση της Αναγνώρισης του Συλλόγου στην ΕΣΤΙΑ το 1953

 

 

 

Στις παρακάτω φωτογραφίες εμφανίζονται ο τίτλος της εφημερίδας ΕΣΤΙΑ της 10 Νοεμβρίου του 1953 καθώς και το μονόστηλο με την Αναγνώριση του Συλλόγου που δημοσιεύθηκε σ' αυτή.