Αρχαιρεσίες 2018 και νέο Δ.Σ.

 

 Στις 10-6-2018 έγινε η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας και οι ανά διετία καθορισμένες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Eξελεγκτικής Επιτροπής

 

 

H μορφή του Διοικητικού Συμβουλίου που προήλθε από τις εκλογές του Συλλόγου είναι η παρακάτω:

 

ΓΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου

Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη

Αντιπρόεδρος

ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Αθανασίου

Γεν. Γραμματέας

ΚΑΣΣΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Κων/νου

Ταμίας

ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημητρίου

Μέλος

ΖΕΥΓΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Δημητρίου

Μέλος

ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου

Μέλος

 

 

Για την Εξελεγκτική  Επιτροπή εξελέγησαν οι παρακάτω:

 

Βλάχος Φωτ. Νικόλαος

Κλέντος Κων. Βασίλειος

Νίκας Αθαν. Γεώργιος