Αρχαιρεσίες 2012 και νέο Δ.Σ.

 

 

 Τ

Στις 16 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου

οι καθιερωμενες ετήσιες αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, το οποίο διαμορφώθηκε ως εξης:

 

 

Πάλλα Αναστασία

Πρόεδρος

Χρούση Καλλιόπη (Πένυ)

Αντιπρόεδρος

Τσούτα Ιωάννα

Γεν. Γραμματέας

Καπλάνη Γεωργία

Ειδ. Γραμματέας

Γρηγοροπούλου-Κλέντου Χρυσούλα

Ταμίας

Κλέντος Ηρακλής

Μέλος

Τσαούσης Γεώργιος

Μέλος