Αρχαιρεσίες και νέο Δ.Σ.

 

 

 

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξης:

 

 

Καστρινός Φώτης

Πρόεδρος

Τσουκαλάς Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος

Αλεξάνδρα Κουλτούκη

Γεν. Γραμματέας

Μανιάτη Νίκη

Ειδ. Γραμματέας

Τάγαρης Γιώργος

Ταμίας

Βάγιας Παναγιώτης

Μέλος

Μπαρόγιωργας Δημήτριος

Μέλος