Ενημερωτικά στοιχεία του Δήμου Φιγαλείας

 

 

Ο Δήμος Φιγαλείας όπως συγκροτήθηκε με την εφαρμογή του Νόμου «Ι. Καποδίστριας» και τη συνένωση έξι πρώην κοινοτήτων, έχει συνολική έκταση 89200 στρέμματα και πληθυσμό 2499 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του Μαρτίου του 2001.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 

Ανδρες 1.325

Γυναίκες 1.174

Σύνολο 2.499

 

 

Τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά των διαμερισμάτων είναι :

 

·        Νέα Φιγαλεία : είναι η έδρα του Δήμου, περιλαμβάνει και τον οικισμό Φασκομηλιάς, έχει 1624 κατοίκους και έκταση 43200 στρέμματα.

Ø      Νέα Φιγαλεία       1279 κάτοικοι

Ø      Φασκομηλιά        345 κάτοικοι

 

·        Πετράλωνα : έχει 332 κατοίκους και έκταση 21100 στρέμματα.

 

·        Κρυονέρι : περιλαμβάνει και τον οικισμό Τριάντα, έχει 148 κατοίκους και έκταση 5200 στρέμματα.

Ø      Κρυονέρι              123 κάτοικοι

Ø      Τριάντα                 25 κάτοικοι

 

·        Περιβόλια : έχει 149 κατοίκους και έκταση 6700 στρέμματα.

 

·        Στόμιο : έχει 62 κατοίκους και έκταση 7200 στρέμματα.

 

·        Φιγαλεία : έχει 184 κατοίκους και έκταση 5800 στρέμματα.

 

 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την

 

Οικογενειακή κατάσταση του Συνολικού πληθυσμού των Ανδρών και των Γυναικών,

 

σύμφωνα με την απογραφή του Μαρτίου του 2001.

(τα δεδομένα είναι από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία)

 

Οικογενειακή κατάσταση

Κάτοικοι

Άγαμοι

Έγγαμοι

Χήροι

Διαζευγμένοι

Σε Διάσταση

Σύνολο

2.499

902

1.324

235

31

7

Ανδρών

1.325

557

688

56

20

4

Γυναικών

1.174

345

636

179

11

3

 

 

Οικογενειακή κατάσταση Αμφοτέρων των φύλων

Ομάδες ηλικιών ΔΗΜΟΥ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

Σύνολο

Άγαμοι

Έγγαμοι

Χήροι

Διαζευγμένοι

Σε Διάσταση

 

2.499

902

1.324

235

31

7

0-4

84

84

0

0

0

0

5-9

87

87

0

0

0

0

10-14

115

115

0

0

0

0

15-19

121

117

4

0

0

0

20-24

137

125

12

0

0

0

25-29

191

125

62

3

0

1

30-34

162

86

72

1

3

0

35-39

133

36

93

2

1

1

40-44

141

41

88

7

3

2

45-49

107

14

83

3

7

0

50-54

130

18

103

6

3

0

55-59

143

8

126

7

1

1

60-64

223

12

191

15

5

0

65-69

217

13

167

33

4

0

70-74

180

13

124

39

4

0

75-79

152

3

109

39

0

1

80-84

86

3

50

33

0

0

85-89

64

1

35

28

0

0

90-94

19

1

4

14

0

0

95-99

5

0

1

4

0

0

>=100

2

0

0

1

0

1

 

 

Οικογενειακή κατάσταση Ανδρών

Ομάδες ηλικιών ΔΗΜΟΥ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

Σύνολο

Άγαμοι

Έγγαμοι

Χήροι

Διαζευγμένοι

Σε Διάσταση

 

1.325

557

688

56

20

4

0-4

48

48

0

0

0

0

5-9

43

43

0

0

0

0

10-14

66

66

0

0

0

0

15-19

68

68

0

0

0

0

20-24

76

76

0

0

0

0

25-29

104

88

14

1

0

1

30-34

107

67

38

0

2

0

35-39

81

28

51

0

1

1

40-44

85

30

48

2

3

2

45-49

59

9

46

0

4

0

50-54

70

10

58

0

2

0

55-59

57

7

48

1

1

0

60-64

113

8

101

1

3

0

65-69

116

5

96

14

1

0

70-74

92

3

75

11

3

0

75-79

63

0

55

8

0

0

80-84

45

1

34

10

0

0

85-89

25

0

21

4

0

0

90-94

5

0

2

3

0

0

95-99

2

0

1

1

0

0

>=100

0

0

0

0

0

0

 

 

Οικογενειακή κατάσταση Γυναικών

Ομάδες ηλικιών ΔΗΜΟΥ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

Σύνολο

Άγαμοι

Έγγαμοι

Χήροι

Διαζευγμένοι

Σε Διάσταση

 

1.174

345

636

179

11

3

0-4

36

36

0

0

0

0

5-9

44

44

0

0

0

0

10-14

49

49

0

0

0

0

15-19

53

49

4

0

0

0

20-24

61

49

12

0

0

0

25-29

87

37

48

2

0

0

30-34

55

19

34

1

1

0

35-39

52

8

42

2

0

0

40-44

56

11

40

5

0

0

45-49

48

5

37

3

3

0

50-54

60

8

45

6

1

0

55-59

86

1

78

6

0

1

60-64

110

4

90

14

2

0

65-69

101

8

71

19

3

0

70-74

88

10

49

28

1

0

75-79

89

3

54

31

0

1

80-84

41

2

16

23

0

0

85-89

39

1

14

24

0

0

90-94

14

1

2

11

0

0

95-99

3

0

0

3

0

0

>=100

2

0

0

1

0

1